Zaostřeno na poradenství

Newsletter Kreston A&CE

Pro ty z Vás, kteří doposud o koordinačních výborech nic nevědí, je určen právě tento článek. Koordinační výbor mezi Komorou daňových poradců ČR a zástupců státní správy je jakési společné jednání, na kterém se snaží daňoví poradci státní správě předestřít určitý daňový výkladový problém.
čtěte více...

Asi většina z Vás zaznamenala rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který se zabýval, z jaké částky má být stanoven základ daně z nabytí při převodu nemovité věci. Finanční správa celkem nepřekvapivě razila teorii, že základem daně je cena včetně daně z přidané hodnoty, oproti tomu daňový subjekt vyslovil svůj právní názor, že základem daně by měla být úplata na úrovni základu daně.
čtěte více...

“Žně”! Tímto termínem označuje většina poradenských firem z oblasti fúzí a akvizic období loňského roku. Vyjádřeno čísly, jen za první polovinu loňského roku byly v ČR realizovány počty i hodnota fúzí a akvizic, jež jsou naprosto ekvivalentní s čísly za celý předchozí rok 2015 – téměř 200 transakcí v celkové hodnotě cca 120 mld. Kč.
čtěte více...