Zaostřeno na poradenství

Newsletter Kreston A&CE

„Start-up“, resp. podnik nacházející se v rané fázi životního cyklu, je fenoménem dnešní turbulentní doby. Byť se jedná o poměrně významný stimulant ekonomického vývoje (řada podniků označovaných za „start-up“ je schopna dynamického vývoje do podoby jednoho z klíčových „hráčů“ na trhu), dle odborných publikací cca 2/3 z těchto podnikatelských entit nepřežije prvních 7 let svého životního cyklu.
čtěte více...

Mezi nejnáročnější disciplíny v oblasti oceňování patří kauzy (sporné i trestní) spojené s ekonomickým a právním řešením problémů vzniku a náhrady škody včetně zjištění ušlého zisku, případně i posuzování jiných ekonomických jevů, dějů nebo ukazatelů.
čtěte více...

Rád bych Vás tímto článkem informoval o základních principech, na kterých je postavena daňová kontrola jakožto jeden z nástrojů, kterým správcem daně disponuje, aby stanovil a následně i vybral daň.
čtěte více...

V rámci uplynulého roku řada odborných periodik z oblasti ekonomie věnovala zvýšenou pozornost problematice daňového systému a jeho možným změnám. Nedílnou součástí zmíněných periodik tak byly úvahy o možném budoucím vývoji a to nejen v rámci Evropské unie ale rovněž i v rámci regionu České republiky. Níže jsou uvedena zveřejněná fakta.
čtěte více...