Zaostřeno na poradenství

Newsletter Kreston A&CE

Firmy působící v jednotlivých odvětvích na českém, či evropském trhu, jsou permanentně vystaveny specifickým rizikům, úzce souvisejícími s příslušným regionem, odvětvím či velikostí konkrétního podniku.
čtěte více...

Hospodářské noviny se 23.2.2016 v článku Daňové triky velkých korporací mají v Česku odhalit speciální týmy věnují i námi zpracovávané problematice transferových cen.
čtěte více...

Mezi již schválené změny patří určité zúžení definice předškolního zařízení pro účely čerpání slevy na dani, tzv. „školkovné“. Od roku 2016 bude možné uplatnit slevu za umístění dítěte pouze v případě, že se bude jednat o mateřskou školu podle školského zákona a dětských skupin.
čtěte více...