Zaostřeno na poradenství

Newsletter Kreston A&CE

S účinností od 1.4.2015 došlo k rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (tedy přenesení povinnosti přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele) na další druhy zboží.
čtěte více...

Finanční správa si společně s povinností činit podání elektronicky, kterou ukládá daňový řád, doplnila i povinnost přikládat účetní výkazy v podobě XML jako součást daňového přiznání.
čtěte více...

V daném případě byla u daňového subjektu zahájena daňová kontrola daně z příjmu právnických osob za zdaňovací období od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009 a daně z přidané hodnoty za zdaňovací období duben 2008 až březen 2009.
čtěte více...

V rámci tohoto čísla bychom Vás chtěli informovat o vývoji v oblasti elektronické komunikace se správcem daně, konkrétně ve vztahu k povinnosti podávat daňová tvrzení elektronickou cestou.
čtěte více...