Zaostřeno na poradenství

Newsletter Kreston A&CE

Mezi již schválené změny patří určité zúžení definice předškolního zařízení pro účely čerpání slevy na dani, tzv. „školkovné“. Od roku 2016 bude možné uplatnit slevu za umístění dítěte pouze v případě, že se bude jednat o mateřskou školu podle školského zákona a dětských skupin.
čtěte více...

S účinností od 1.4.2015 došlo k rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (tedy přenesení povinnosti přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele) na další druhy zboží.
čtěte více...

Finanční správa si společně s povinností činit podání elektronicky, kterou ukládá daňový řád, doplnila i povinnost přikládat účetní výkazy v podobě XML jako součást daňového přiznání.
čtěte více...