Konference WPV Wirtschaftsprüfer-Verbund

WPV je skupina středně velkých německých auditorských společností, která existuje již téměř 30 let, má 12 členů v Německu, kteří využívají WPV pro interní výměnu zkušeností a setkávají se pravidelně dvakrát ročně. Na jejich letošní setkání v Praze přizvali české kolegy ze spřízněné sítě Kreston International, aby se dozvěděli o specifikách daňového a auditorského systému v České republice.

Na tvorbě odborné části programu se za Kreston A&CE Group podílel daňový poradce Ing. Jiří Šindelář, který účastníky seznámil s daňovým systémem v České republice.  Ing. Katarína Kruželová představila českého člena sítě Kreston International skupinu Kreston A&CE Group a obeznámila účastníky se základními auditorskými požadavky na české podniky