Poděkování na Ceně Olgy Havlové pro Kreston A&CE

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové udělil společnosti Kreston A&CE Consulting poděkování za účinnou spolupráci při vyhlašování Ceny Olgy Havlové pro rok 2018, a to za zpracování odborných posudků pro Výbor dobré vůle bez nároku na honorář.

[více na vdv.cz]

Poděkování na Ceně Olgy Havlové pro Kreston A&CE