Změna obchodní firmy

Změna obchodní firmy z A&CE na Kreston A&CE

S hrdostí si Vám dovolujeme oznámit, že po úspěšném obhájení našich metodických a jiných postupů slučitelných s kritérii a požadavky mezinárodní sítě Kreston International, mohou naše společnosti jméno této prestižní mezinárodní sítě používat ve svém názvu (obchodní firmě).

V tomto smyslu jsme provedli změnu obchodních firem ze skupiny poradenskýchauditorských společností A&CE. Jde o symbolický krok - poukázání na stále se prohlubující spolupráci s členskými partnery v Kreston International, které nám umožňuje jak zprostředkovat Vám služby poradenských firem kdekoli na světě, tak i poskytovat své služby s vyšší přidanou hodnotou dle standardů kvality Kreston International.

Nové obchodní firmy tedy jsou:.

zapsáno 13. února 2015
Obchodní firma společnosti A&CE Group, s.r.o. se změnila na Kreston A&CE Group, s.r.o.

zapsáno 20. února 2015
Obchodní firma společnosti A&CE Consulting, s.r.o. se změnila na Kreston A&CE Consulting, s.r.o.

zapsáno 23. února 2015
Obchodní firma společnosti A&CE Audit, s.r.o. se změnila na Kreston A&CE Audit, s.r.o.

Adresy sídel společností | IČO | DIČ | Čísla bankovních účtů | E-maily | Telefony | Internetová doména
zůstávají zcela NEZMĚNĚNY!

V brzké době bude dále možné naše společnosti najít v internetové síti na doméně www.kreston.cz a komunikovat s námi na e-mailových adresách s touto doménou (např. l.kozohorsky@kreston.cz). Stávající doména i e-mailové adresy zůstávají i nadále zachovány.

S veškerou úctou

Ing. Leoš Kozohorský
jednatel společnosti
Kreston A&CE Group, s.r.o.