Kreston International

A global network of independent accounting firms

Kreston International je dvanáctá největší mezinárodní síť poradenských společností. Své členy má ve více než stovce zemí světa a v sedmi stech kancelářích nabízí služby 217 000 odborníků. Jediným českým členem této sítě je v současné době Kreston A&CE Group.

Členství v Kreston International nám umožnuje zprostředkovat Vám služby poradenských firem kdekoli na světě, přestože Kreston A&CE Group zůstává 100% nezávislou a zcela českou firmou. Vysoké nároky na kvalitu poskytovaných služeb, které jsou s členstvím v této síti spojeny a pravidelně prověřovány nezávislými audity kvality jsou pro Vás zároveň další zárukou odbornosti našich konzultantů. Nejenom české společnosti, ale také naši partneři z Německa, Nizozemí, Francie a dalších zemí se na Kreston A&CE Group s důverou obracejí a využívají našich služeb.

Kreston International

Společnost Kreston International byla založena ve Velké Británii v roce 1971, aby zákazníkům nabídla prostřednictvím členských firem spolehlivý a efektivní přístup ke kvalitním službám. Kreston International, je jednou z největších auditorských a poradenských sítí na světě. Více než 700 kanceláří členů Kreston je klientům k dispozici v 105 zemích světa. Společnou snahou všech členů je získávat nové kontakty a zakázky především na základě osobních doporučení. Zástupci členských firem jsou spolu v pravidelném osobním kontaktu, a proto doporučíme-li Vám služby některého z členů Kreston v zahraničí, můžete se spolehnout na vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Profesionální služby bez hranic

Od svého vzniku Kreston usiluje aby klientům na celém světě nabídl prostřednictvím svých členů spolehlivé a rychle dostupné služby na vysoké odborné úrovni. Organizační struktura společnosti je vytvořena tak, aby podporovala pružnou a precizní výměnu informací mezi členy.

Specializace každého z členů je vyvážena obecnými praktickými zkušenostmi, které si jednotliví členové také vzájemně předávají na pravidelných mezinárodních konferencích a seminářích, nebo při spolupráci na odborných studiích, publikacích, školeních či výměnných stážích.

Pomoc při exportu vašeho podnikání

Bezprostřední znalost místních legislativ a zvyklostí, která je vždy zajištěna členskou firmou Kreston International, přináší Vaší společnosti neocenitelnou konkurenční výhodu na světovém trhu. Při práci se zavedenou firmou můžete využít její kontakty a místní renomé. Vhodnou volbou členské firmy Kreston International zkrátíte dobu záběhu a omezíte všechna rizika plynoucí ze vstupu na nové trhy. Díky individuálnímu kontaktu s Vaším místním členem Kreston International můžete mít činnost v nových působištích pod trvalou kontrolou.

Úplné spektrum služeb vždy a všude

Ať už jsou potřeby Vašeho podnikání jakékoli, některý z členů Kreston International je vždy nablízku, aby Vám pomohl. Vždy a všude je zaručena kontinuita služeb a osobní přístup. Silná globální síť nezávislých poradenských a auditorských firem klade důraz na individuální přístup k nabízeným službám, ale zajišťuje globální pokrytí překonávající kulturní či politické bariéry.

Pro více informaci nás kontaktujte nebo navštivte domovskou stránku Kreston International

Forum of Firms

Kreston International je členem Forum of Firms. Jedná se o asociaci nadnárodních sítí poradenských společností, jejíž cílem je vytvářet celosvětové, konzistentní standardy kvality pro finanční výkaznictví a audity. Pro další informace o této asociaci navštivte stránky www.forumoffirms.org

Prohlášení o struktuře a odpovědnosti

Kreston International je globální sítí účetně-poradenských společností, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem, který jako takový nenese žádnou odpovědnost za konání nebo opomenutí jiné členské společnosti. Kreston International Limited je společnost s ručením omezeným (company limited by guarantee) registrovaná v Anglii (číslo registrace: 3453194.). Kreston International Limited neposkytuje žádné služby klientům a nenese žádnou odpovědnost za konání nebo opomenutí kterékoli členské společnosti. Sídlo společnosti: Springfield Lyons Business Centre, Springfield Lyons Approach, Chelmsford, Essex, CM2 5LB.