Daňové povinnosti zesnulého

Smrt blízkého člověka je těžkou situací pro každého. U výdělečně činných osob (a to nejen podnikatelů, ale i zaměstnanců) bohužel smrtí nekončí daňové povinnosti. Tyto povinnosti za něj řeší jeho nejbližší – správci dědictví a dědicové.

Současné právní úprava daňových předpisů obsahuje striktní úpravu daňových povinností zesnulého. Pro účely daní se na zesnulého hledí, jako by žil až do okamžiku skončení řízení o dědictví. Správci dědictví v tomto období jsou povinni podávat daňová přiznání. Tato daňová přiznání musí být zpracovány odlišně od běžných daňových přiznání a podány v poměrně krátkých lhůtách.

V případě podnikajících fyzických osob je třeba podat přehled příslušné zdravotní pojišťovně a zvážit podání přehledu orgánu sociálního zabezpečení. Tyto přehledy se však podávají v odlišném režimu než daňové přiznání.

Případné daňové pohledávky a závazky zesnulého podléhají projednání v dědickém řízení.

Daňový poradci Kreston A&CE jsou připraveni Vám v této těžké a složité situaci pomoci a řešit veškeré daňové povinnosti zesnulého a to většinou na základě plné moci, včetně případného zastupování před správcem daně.