Závazná stanoviska

Zpracování závazných stanovisek

Daňové zákony v České republice nejsou vždy zcela jednoznačné, a proto se v praxi každého daňového subjektu objeví situace, o které neví, jak ji má vyřešit. Minimalizujte proto riziko a nechte si našimi daňovými poradci připravit závazné stanovisko.

Na přání klienta jsme schopni zpracovat závazná stanoviska na konkrétní problém či v obecné rovině na danou problematiku, a to včetně upozornění na jeho spojitosti v rovině nejen daňové, ale i účetní, ekonomické a právní.

Díky závazným stanoviskům, která Vám připraví daňoví poradci Kreston A&CE (případně ve spolupráci s dalšími odborníky), přenesete značnou část rizika na naši společnost a tím minimalizujete do budoucna rizika daňových doměrků.