Zpracování revizních posudků

Klientům nabízíme vypracování revizních znaleckých posudků pro účely obchodně právních sporů (soudního a mimosoudního řízení, rozhodčího řízení) a pro účely trestního řízení dále rozbory znaleckých posudků a jiné.