Služby pro veřejný sektor

S ohledem na narůstající požadavky na kontrolu a tvorbu kontrolních mechanizmů a systémů, které by měly zabezpečit, zda jsou tyto prostředky využívány efektivně a ve prospěch realizace stanovených poslání a cílů, Kreston A&CE vytvořila vlastní expertní tým.