Přímé daně

Přímé daně mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání. Díky naším daňovým poradcům se však není nutno obávat, že byste zaplatili více, než kolik je podle platné a účinné legislativy nutné.

Kreston International

Kreston A&CE je členem Kreston International, celosvětové sítě nezávislých poradenských firem. Více než 700 kanceláří našich členů nabízí své služby v 105 zemích světa.

Kriteriální audity

Vyslovíme speciální názor auditora na transakce nebo jevy, které se mohou ve Vaší organizaci vyskytnout, nebo vyslovit názor auditora na účetní závěrku podle jiných kriterií než české legislativy.

Fúze a akvizice

Přeměny společností jako fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy jsou jednou z možných cest jak rozšířit trhy nebo získat nové zákazníky nebo reorganizovat vlastní podnikatelskou skupinu.

Nejnovější příspěvky na webu


Zaostřeno na poradenství

25 let Kreston A&CE

Slavíme narozeniny. A to již dvacátépáté, tedy takové polokulaté. Začali jsme psát svůj příběh již v roce 1991, kdy se A&CE (dnes Kreston A&CE) stala jednou z prvních poradenských společností s auditorským oprávněním č. 7.
čtěte více...

Zaostřeno na poradenství

Krátké zprávy

Dne 14.3. 2016 byl v rámci periodika “EURO” publikován článek na téma “Na čem auditoři vydělávají”. Tento příspěvek přehledným způsobem zobrazuje aktuální situaci na českém trhu auditorských firem v období po finanční krizi.
čtěte více...

Zaostřeno na poradenství

Stanovení hodnoty podniku v praxi

Potřeba „být správně oceněn“ se dříve či později objeví v průběhu životního cyklu většiny firem působících v české i zahraniční ekonomice.
čtěte více...

Zaostřeno na poradenství

Monitoring konkurenční pozice

Firmy působící v jednotlivých odvětvích na českém, či evropském trhu, jsou permanentně vystaveny specifickým rizikům, úzce souvisejícími s příslušným regionem, odvětvím či velikostí konkrétního podniku.
čtěte více...

Naši klienti - referenční projekty


Kreston International je členem Forum of Firms.