Hodnocení efektivity hospodaření

Zakládáte společnost a potřebujete ocenit svůj nepeněžitý vklad? Náš tým zkušených odborníků je připraven vám pomoci.

Optimalizace daní

Daňový poradce se seznámí s Vaší činností, vytipuje rizikové faktory a poté navrhne takové postupy, které Vám umožní v intencích zákona minimalizovat daňové zatížení.

Likvidační hodnota

Metoda likvidační hodnoty se používá ve zvláštních případech, kdy se nepředpokládá další podnikání, ale likvidace společnosti.

Ocenění finančních derivátů

Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového aktiva. Jejich podstatou je forma termínového obchodu.

Nejnovější příspěvky na webu


Zaostřeno na poradenství

25 let Kreston A&CE

Slavíme narozeniny. A to již dvacátépáté, tedy takové polokulaté. Začali jsme psát svůj příběh již v roce 1991, kdy se A&CE (dnes Kreston A&CE) stala jednou z prvních poradenských společností s auditorským oprávněním č. 7.
čtěte více...

Zaostřeno na poradenství

Krátké zprávy

Dne 14.3. 2016 byl v rámci periodika “EURO” publikován článek na téma “Na čem auditoři vydělávají”. Tento příspěvek přehledným způsobem zobrazuje aktuální situaci na českém trhu auditorských firem v období po finanční krizi.
čtěte více...

Zaostřeno na poradenství

Stanovení hodnoty podniku v praxi

Potřeba „být správně oceněn“ se dříve či později objeví v průběhu životního cyklu většiny firem působících v české i zahraniční ekonomice.
čtěte více...

Zaostřeno na poradenství

Monitoring konkurenční pozice

Firmy působící v jednotlivých odvětvích na českém, či evropském trhu, jsou permanentně vystaveny specifickým rizikům, úzce souvisejícími s příslušným regionem, odvětvím či velikostí konkrétního podniku.
čtěte více...

Naši klienti - referenční projekty


Kreston International je členem Forum of Firms.