Zaostřeno na poradenství

Newsletter Kreston A&CE

Již několikátým rokem poskytuje naše společnost službu v podobě zpracování žádosti o vrácení DPH z jiného členského státu EU, díky které lze dosáhnout vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě EU. Jsme v této oblasti partnerem pro Českou republiku společnosti VATbox Ltd., která je světovým leadrem v žádostech o vrácení DPH z jiného členského státu EU.
čtěte více...

Následující článek se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty, konkrétně oblastí dodání zboží do jiného členského státu. Cílem článku je tak Vás informovat, že v dnešní době pro prokázání osvobozeného plnění rozhodně nemusí stačit předložení vystaveného daňového dokladu a ověření daňového identifikačního čísla odběratele.
čtěte více...

V současné praxi velmi často pracujeme s potřebou předběžného ocenění podniků. Ačkoliv je proces ocenění podnikatelské entity značně komplikovaným, vyžadujícím potřebné množství dat o konkrétním podniku i odvětví, v praxi je třeba jej z časových i finančních důvodů urychlit a zjednodušit, zejména v rámci předběžného šetření.
čtěte více...