Zaostřeno na poradenství

Newsletter Kreston A&CE

Mezi nejnáročnější disciplíny v oblasti oceňování patří kauzy (sporné i trestní) spojené s ekonomickým a právním řešením problémů vzniku a náhrady škody včetně zjištění ušlého zisku, případně i posuzování jiných ekonomických jevů, dějů nebo ukazatelů.
čtěte více...

Rád bych Vás tímto článkem informoval o základních principech, na kterých je postavena daňová kontrola jakožto jeden z nástrojů, kterým správcem daně disponuje, aby stanovil a následně i vybral daň.
čtěte více...

V rámci uplynulého roku řada odborných periodik z oblasti ekonomie věnovala zvýšenou pozornost problematice daňového systému a jeho možným změnám. Nedílnou součástí zmíněných periodik tak byly úvahy o možném budoucím vývoji a to nejen v rámci Evropské unie ale rovněž i v rámci regionu České republiky. Níže jsou uvedena zveřejněná fakta.
čtěte více...

Slavíme narozeniny. A to již dvacátépáté, tedy takové polokulaté. Začali jsme psát svůj příběh již v roce 1991, kdy se A&CE (dnes Kreston A&CE) stala jednou z prvních poradenských společností s auditorským oprávněním č. 7.
čtěte více...

Dne 14.3. 2016 byl v rámci periodika “EURO” publikován článek na téma “Na čem auditoři vydělávají”. Tento příspěvek přehledným způsobem zobrazuje aktuální situaci na českém trhu auditorských firem v období po finanční krizi.
čtěte více...